Canon-pad 1e Wereldoorlog
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

  2. Duitsland, Oostenrijk en Turkije samen.

  4. Dit gebeurde met het voedsel in 1917.

      Het ging .....

  6. Dit wapen werd voor het eerst in een

      oorlog gebruikt.

  8. Dit kwam in de plaats van het keizerrijk

      in Duitsland en Oostenrijk-Hongarije na

      de oorlog.

  9. Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland

      samen.

10. Dit was Nederland in de Eerste

      Wereldoorlog.

1. Toen dit land de kant van Frankrijk,

    Groot-Brittannië en Rusland koos, was

    het snel voorbij met de oorlog.

3. Deze kwamen in Rusland aan de macht

    na de Eerste Wereldoorlog.

5. Hierin speelde de Eerste Wereldoorlog

    zich voornamelijk af.

7. Door dit recht werd Nederland na de

    Eerste Wereldoorlog een echte

    democratie.

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Gebruik de leesteksten voor groep 7-8 en het VO om antwoorden te vinden.
Klik op de afbeelding hierboven en kies voor de betreffende leestekst(en).

Gebruik de vensterplaat om antwoorden te vinden. Klik op de afbeelding.